به انتخاب «نشنال جئوگرافي» وظيفه‌شناس‌ترين حيوانات پدر دنياي علم 2012 معرفي شدند

 

getty03-30.jpg

پدران انساني در روز جهاني پدر كه امسال در روز 17 ژوئن جشن گرفته مي‌شود، كاملا به رسميت شناخته مي‌شوند؛ دنياي علم هم سالانه به معرفي پدران وظيفه‌شناس در ميان حيوانات مي پردازد. سايت نشنال جئوگرافي به معرفي برخي از پدران متعهد و فداكار در دنياي حيوانات پرداخته است كه تا حد زيادي جاي مادر را براي فرزاندن خود پر مي‌كنند.

 

ميمون جغدي

 

 

- ميمون جغدي

گونه نر اين ميمون آمريكاي جنوبي در زمان پرورش فرزندان خود بسياري از وظايف را انجام مي‌دهد. اين حيوانات با همسران خود يك ارتباط مادام‌العمر دارند و به انتقال و تيمار فرزندان دركنار مادر مي‌پردازند. اين گونه ارتباط نشانگر نياز به حضور هر دو والدين براي تامين غذا و ايمني كافي براي زنده ماندن نوزادان است.

 

اسب دريايي

 

- اسب دريايي

اين حيوان پدر جزء جانداراني است كه باردار مي‌شود . پس از اينكه اسب دريايي مادر به تخم‌گذاري در كيسه مخصوص اسب نر پرداخت، گونه نر با بارور كردن آنها، 2000 تخم را طي يك دوره بارداري 15 تا 25 روزه حمل مي كند كه همين خصوصيت، اين حيوان را به يك پدر متعهد تبديل كرده است.

 

باقرقره ناماكوا

 

 

- باقرقره ناماكوا

باقرقره‌هاي پدر ناماكوا از يك شيوه خاص براي مرطوب نگه داشتن جوجه‌هاي خود در آب‌و‌هواي خشك صحرا برخوردارند كه طي آن پرنده نر به شناسايي يك چاله آب پرداخته و پرهاي شكم خود را با آن خيس مي‌كند. اين بخش از بدن اين پرنده قادر به نگهداري ميزان بيشتري از آب نسبت به بخشهاي ديگر بوده و تا 40 ميلي‌ليتر آب را در خود نگه مي‌دارد. در اين زمان پرنده پدر به لانه بازگشته و جوجه‌هاي خود را در زير اين رطوبت حفظ و آب بدن آنها را گاهي تا 10 دقيقه تامين مي‌كند.

 

قوي گردن سياه

 

 

- قوي گردن سياه

پرنده قوي نر نيز كه تنها يك همسر براي خود اختيار مي‌كند، به حمل جوجه‌هايش در پشت و نيز در نزديكي خود براي حفظ گرما و ايمني آنها به همراه پرنده ماده در اولين هفته‌هاي حيات مي‌پردازند.

 

بوزينه آمريكايي

 

 

- بوزينه آمريكايي

بوزينه‌هاي نر نه تنها به حمل، تغذيه و تيمار دو فرزند خود پرداخته بلكه ممكن است در زمان تولد مانند يك قابله عمل كرده و به تيمار و ليسيدن نوزاد خود اقدام كنند.به دليل ارزش بالاي بارداري در بوزينه مادر، بوزينه نر نيز در وظيفه والدي درگير است چرا كه فرزندان در زمان حضور در رحم تا 25 درصد از وزن 55 كيلويي مادر را گرفته و آنها نوزداني تا وزن 14 كيلو را وضع حمل مي‌كنند.

 

 

رئاي بزرگ قرمز

 

 

- رئاي بزرگ قرمز

در بسياري از پرندگان اين وظيفه پرنده مادر بوده تا به نگهداري از جوجه‌ها بپردازد اما در رئاي بزرگ آمريكاي جنوبي اين چنين نيست.گونه ماده اين پرنده به جفت‌گيري با نرهاي زيادي در فصل جفت‌گيري پرداخته و بسياري از آنها به تخم‌گذاري در يك لانه مشغول مي‌شوند كه توسط يك نر ساخته شده است. پرنده نر نيز معمولا به خوابيدن بر روي حدود 50 تخم براي شش هفته و نگهداري از جوجه‌هاي تازه از تخم درآمده مي‌پردازد. رئاي نر با خشونت به حفاظت از جوجه‌هاي خود برابر حيوانات ديگر حتي رئاي ماده مي‌پردازد.از آنجايي كه ماده‌ها از انرژي و منابع زيادي براي توليد اين تخمهاي بزرگ استفاده مي‌كنند، منطقي است كه پرنده نر به انجام وظيفه مراقبت از آنها بپردازد.

 

 

قورباغه پارس كن

 

 

- قورباغه پارس كن

اين قورباغه كه به دليل صداي گرفته و سگ مانند آن به اين نام مشهور شده به عنوان پدر براي چندين هفته در كنار تخمهاي خود قرار گرفته و در صورت لزوم براي حفظ رطوبت تخمها، آنها را با ادرار خود خيس مي‌كند.در گونه‌هاي ديگر قورباغه، جنس نر به حمل لاروها بر پشت خود پرداخته يا آنها را در يك پناهگاه كيسه‌اي دهاني قورت مي‌دهد تا از آنها حفاظت كنند.

 

 

سوسك

 

 

- سوسك

شايد اين حشرات مورد تنفر بسياري باشند اما پدرهاي خوبي محسوب مي‌شوند.در گونه‌هايي كه از چوب تغذيه مي‌كنند، والدين از مواد لازم براي ساخت لانه و تغذيه لاروهاي خود بهره مي‌برند. سوسكهاي پدر حتي از فضله پرندگان براي تامين نيتروژن كه بخش مهمي از رژيم آنها محسوب شده استفاده كرده و اين مواد را به نوزدان خود منتقل مي‌كنند.سوسكهاي چوب همچنين والدين منظمي بوده و لانه خود را از سوسكهاي مرده و قارج براي حفظ خانواده خود از عفونت پاك مي‌كنند.

 

 

پنگوئن امپراطور

 

 

- پنگوئن امپراطور

پنگوئنهاي امپراطور در سرماي فوق منجمد قطبي به نگهداري از تخمهاي خود مي‌پردازند.پس از تخم گذاري توسط پرنده ماده، جفت نر آنرا زير پاي خود قرار داده و بخشي از پوست خود تخم را مي‌پوشاند. پي از به دنيا آمدن جوجه، اين شرايط آنرا گرم نگه مي‌دارد.براي چهار ماه، پنگوئنهاي نر در كنار هم اجتماع كرده و تكان نمي‌خورند در حاليكه پنگوئنهاي نر در حال جمع‌آوري غذا از دريا هستند. ماده‌ها در نهايت براي تغذيه جوجه‌هاي خود باز مي‌گردند.

 

 

سن آبي

 

 

- سن آبي

سن آبي كه به نيش‌زن پا يا كنه تمساحي نيز معروف بوده از نيش بسيار دردناكي برخوردار است اما سن آبي پدر بسيار به تخمهاي خود وفادار است. پس از جفت‌گيري، سن ماده بيش از 100 تخم را بر پشت جفت خود قرار مي‌دهد تا براي چندين هفته به حمل و نگهداري آنها اقدام كند. سن پدر ،از تخم‌ها در برابر عفونت قارچي نگهداري مي‌كند.

 

آبچيليك وفادار

 

- آبچيليك وفادار

آبچيليك ماده از قامت بزرگتري نسبت به نوع نر خود برخوردار است. اين حيوان پس از گذاشتن چهار تخم در يك لانه زمين،‌ به سوي جفت ديگر پرواز كرده و آبچيليك نر را براي حفظ تخمها و نگهداري از جوجه‌ها براي چهار هفته بر جاي مي‌گذارد.

 

شترمرغ استراليايي

 

- شترمرغ استراليايي

گونه ماده اين شترمرغ دو متري 45 كيلوگرمي پس از گذاشتن شش تا 11 تخم، به جست‌وجوي جفت ديگر رفته، در حاليكه پرنده نر براي 60 روز به نگهداري از تخمها و به عنوان يك والد تنها براي دو سال به نگهداري از جوجه‌هاي خود مي‌پردازد.

 

 
تاريخ : سه شنبه 30 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |