چگونه می توان از این شیر آب استفاده کرد؟

 

حتما طراحی جالب این شیر آب توجه شما را نیز جلب کرده است. مطمئنا با یک نگاه نمی توان پی برد که چگونه آب می تواند از این شیر با چنین تا خوردگی بیرون آید. حتما می دانید که هنگام آب بازی، بهترین راه برای جلوگیری خیس شدن با آب شلنگ فرد مهاجم، تا زدن آن است. اما آیا این شیر نیز مانند شلنگ تا خورده عمل می کند؟ اگر یکی از این شیرها را در خانه تان داشته باشید حتما مهمانان خود را قربانی کرده اید! زیرا پیدا کردن چگونگی کار با این شیر آب به این سادگی ها نیست. به نظر می رسد تنها راه کشف این معما، خرید یکی از این شیرها است. آیا شما ایده ای در مورد کارایی این شیر دارید؟

تاريخ : چهار شنبه 31 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |