بازيابي بينايي با چشم بيونيك ساخت محققان
getty02-41.jpg

يك محقق دانشگاه «كارنگي ملون» موفق به ساخت كاشت شبكيه شدند كه در آينده مي‌توان از آن براي بازيابي بينايي از دست رفته در پي آسيب يا بيماري توسط نمايش يك نور مختصر به بيماران استفاده كرد. اين دستگاه توسط «شاون كلي» و پس از يك دهه پژوهش و بررسي در حال ساخت است.اين كاشت از دو دوربين ريز بر روي يك عينك تشكيل شده كه به ارسال تصاوير به يك تراشه رايانه اي متصل به چشم بيمار مي‌پردازد.اين تراشه سپس تصاوير را به يك جريان الكتريكي تبديل كرده و آن را به همراه يك سيم به يك فيلم تزريق شده در پشت شبكيه ارسال مي‌كند.به گفته «كلي»، از اين فيلم پلاستيكي نازك كه به اندازه يك پلك چشم بوده، الكترودهاي منعطف به ارسال سيگنال‌هاي جريان تحريك كننده به عصبهاي شبكيه پرداخته كه به بازيابي بينايي كمك مي‌كند.اين دستگاه بسيار شبيه به يك دوربين عمل كرده و جایگزین عملكرد ميله‌ها و مخروطها در چشم انسان شده است.اگرچه در شرايط اوليه چشم با اصول مشابه به دوربين كار مي‌كند اما اين عضو به ثبت دو تصوير همزمان پرداخته كه يكي به شكل سياه و سفيد و ديگري رنگي است.سلولهاي درون شبكيه موسوم به ميله، تنها به ثبت تصوير سياه و سفيد مي‌پردازد؛ چرا كه از حساسيت بسيار زيادي برخوردار بوده و تنها قادر به شناسايي نور با روشنايي 100 تريليوتيوم وات است.سلولهاي ديگر شبكيه موسوم به مخروطي‌ها با رنگها تحت تاثير قرار گرفته و از تعداد زيادي در گودال چشم برخوردارند كه در زمان تمركز چشم، تصوير در آن قرار مي‌گيرد.در نقطه كور كه هيچ كدام از سلولهاي ميله‌اي و مخروطي وجود ندارند، عصب نوري به ترك شبكيه پرداخته و تصوير را به مغز منتقل مي‌كند.تاكنون اين دستگاه با موفقيت بر روي گروهي از بيماران نابينا آزمايش شده كه از ديدن تكه‌هايي از نور و تاريكي و چند طرح خبر داده‌اند.كلي هدف نهايي طراحي اين دستگاه را، كمك به بيماران نابينا و در نهايت سربازان جنگي داراي آسيبهاي سر و چشم براي دستيابي به مقداري از دید محیطی خوانده است.اين كاشت تنها قادر به توليد تصويري با وضوح 256 پيكسل است چرا كه تنها اين ميزان الكترود قادر به اجرا در پشت فيلم است.البته اين دستگاه بسيار ثابت بوده و فاسد نخواهد شد چرا كه بخار آب قادر به نفوذ در پردازشگر به خوبي مهر و موم شده آن نيست.

تاريخ : چهار شنبه 31 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |