1447761137982_109204.jpg

غبارها در همه جا وجود دارند؛ زیر تخت خواب، روی پله‌ها و حتی در داخل پلاسما. گروهی از محققان دانشگاه سن‌دیه گو کالیفرنیا برای اولین بار در آمریکا از آزمایش پلاسمای غبار مغناطیسی شده (MDPX) استفاده کرده و شکل جدیدی از مواد بلور مانند در این پلاسمای به شدت مغناطیسی شده کشف کرده‌اند.

 

 

 یکی از خصوصیات پلاسماهای غباری این است که تحت شرایط مناسب، معمولا فشار گاز بالاتری دارند. ذرات غبار در این حالت می‌توانند شکل خود را سازماندهی کرده و به صورت ساختارهای شش ضلعی درآیند؛ این ساختار به عنوان بلور پلاسما شناخته می‌شود.

 

جنبه جالب توجه ساختار بلوری تازه کشف‌شده این است که خاصیت شبکه (فضا و فاصله میان ذرات بلور) می‌تواند تحت تاثیر یک ساختار توری مانند خارجی به طور دلخواه تغییر کند. این بلورهای تازه شکل یافته برحسب دلخواه تغییر شکل می‌دهند و می‌توانند هر نوع الگوی هندسی داشته باشند. این خصوصیت آنها را از دیگر شبکه‌های بلورین یا دیگر جامدات و بلورهای کریستالی معمولی که ساختارشان را خودشان شکل می‌دهند، اما تحت تاثیر شرایط مرزی خارجی قرار نمی‌گیرند، مجزا می‌کند.

 

مطالعات در زمینه MDPX نشان می‌دهد که این ذرات غباری شکل در داخل پلاسما معلق هستند و می‌توان شکل این ساختارهای بلوری را به طور دلخواه تغییر داد. در آینده این کشف می‌تواند منجر به ارائه روش‌های جدید برای به دام‌اندازی و کنترل میکروذرات در داخل پلاسما شود. این امر می‌تواند در طراحی خصوصیاتی که در تحقیقات فیزیک پایه‌ای است، مفید باشد و همچنین در فرایندهای صنعتی کاربردهایی داشته باشد.





تاريخ : جمعه 29 آبان 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |