در یک پایان‌نامه دانشجویی بررسی شد؛ تأثیر چای سبز بر میزان استرس اکسیداتیو خون پرسنل اتاق عمل

 

چای سبز دمنوش گیاهی فارن

نتایج یک پایان‌نامه نشان می‌دهد که مصرف چای سبز موجب افزایش سطح دفاع آنتی اکسیدانی بدن می‌شود.

سعید امینی رارانی دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایان نامه خود تحت عنوان "بررسی تأثیر چای سبز بر میزان استرس اکسیداتیو خون و شاخص توده بدنی پرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید مطهری اصفهان در سال 1394" با توجه به شرایط شغلی پرسنل اتاق عمل به تحقیق پرداخت.

پرسنل اتاق عمل در معرض خطرات شغلی ناشی از محیط کار هستند که می‌تواند منجر به افزایش رادیکال‌های آزاد و به دنبال آن ایجاد بیماری‌های مختلف در آنها شود. از طرفی چاقی و اضافه وزن در پرسنل درمان رو به افزایش است. لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین تأثیر چای سبز بر سطح استرس اکسیداتیو (کاهش میزان رادیکال‌های آزاد خون با افزایش دفاع آنتی اکسیدانی) و شاخص توده بدنی در پرسنل اتاق عمل بود.

این مطالعه بر 24 نفر از پرسنل اتاق عمل به صورت کارآزمایی بالینی قبل و بعد انجام شد. بعد از گرفتن رضایت‌نامه آگاهانه، از نمونه‌ها خواسته شد روزانه چهار فنجان چای سبز حاوی سه گرم از برگ چای سبز در 300 میلی‌لیتر آب جوش (در دمای 80 درجه سانتی گراد) به مدت هشت هفته مصرف کنند. تعدادی پارامترهای آنتی اکسیدانی خون شامل میلوپراکسیداز، آسیبDNA ، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسید دسموتاز جهت بررسی سطح آنتی اکسیدان ها، همچنین شاخص توده بدنی قبل و بعد از مصرف چای سبز اندازه‌گیری شد.

نتایج نشان داد که استفاده از چای سبز باعث افزایش معنادار در گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسید دسموتاز و کاهش معنادار در میلوپراکسیداز و آسیب DNA شد که نشان‌دهنده افزایش دفاع آنتی اکسیدانی بدن بعد از مصرف چای سبز است. همچنین چای سبز باعث کاهش وزن و شاخص توده بدنی شد، اما میزان کاهش آن از نظر آماری معنادار نبود.

یافته‌ها نشان دادند که چای سبز زمانی که به عنوان مکمل آنتی اکسیدانی مصرف شود به طور قابل‌توجهی می‌تواند باعث بهبود استرس اکسیداتیو و آسیب DNA شود، لذا استفاده از آن به عنوان یک مکمل آنتی اکسیدانی طبیعی توصیه می‌شود.

این مطالعه بر پرسنل اتاق عمل انجام شد، به این علت که آنها دائما با گازهای بیهوشی و مواد شیمیایی در اتاق عمل در تماس هستند که در دراز مدت باعث افزایش رادیکال‌های آزاد در بدن می‌شود. هر چند در جامعه نیز با قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا، مواد شیمیایی و صنعتی و ... نیز می‌تواند باعث افزایش رادیکال‌های آزاد در بدن شود.

زمانی که رادیکال‌های آزاد در بدن افزایش یابد، می‌تواند باعث بیماری‌های مختلف همچون سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، ناباروری و مشکلات تولید مثل و ... شود، لذا در این پژوهش از چای سبز جهت بررسی اینکه" آیا خواص آنتی اکسیدانی چای سبز می‌تواند باعث کاهش رادیکال‌های آزاد در بدن شود و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن را تقویت کند یا خیر" استفاده شد. در کنار آن نیز شاخص توده بدنی(BMI)  نیز قبل و بعد از مصرف چای سبز بررسی شد.

نتایج نشان داد که بعد از هشت هفته مصرف چای سبز سطح دفاع آنتی اکسیدانی بدن به طور معناداری افزایش یافت، همچنین میزان شاخص توده بدن نیز کاهش یافت اما این کاهش از نظر آماری معنادار نبود.

 این پایان‌نامه به راهنمایی دکتر احمد قدمی و مشاوره دکتر حجت الله یوسفی و دکتر علی‌اکبر ملکی راد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دفاع شد.

تاريخ : جمعه 29 مرداد 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |