در دفتر مرکزی گوگل قدم بزنید

 عکس‌های زیر را دیلی‌تلگراف از دفتر مرکزی گوگل در کالیفرنیا منتشر کرده است.


به نظر نمی‌رسد کارکنان این ساختمان مشکلات رفاهی داشته باشندشاید ایده خیلی از ابتکارات گوگل روی همین مبل‌ها شکل گرفته استنمای بیرونی ساختمان مرکزی گوگلبخشی از فضای سبز اطراف ساختمانزمین بسکتبال، اما برای دیگران هم فکر شده است؛ از جمله زمین گلف!خیلی ها آرزوی کار در گوگل را دارندگوشه و کنار این ساختمان پر است از مبل‌های راحتیواقعا کسی اینجا کار هم می‌کند؟زمین مینی گلف برای آنهایی که اهل بسکتبال نیستند
رستوران سلف سرویس گوگل در بین کارمندان شرکت‌های فن ‌آوری معروف استهر کدام از کارکنان می‌توانند از این مبلمان استفاده کنندساختمان مرکزی گوگل در مانتن ویو ایالت کالیفرنیاساختمان مرکزی گوگل
تاريخ : پنج شنبه 29 تير 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |