مواد مخدر، مغز را گول مي‌زند

 

مواد مخدر، موادي شيميايي هستند كه پس از مصرف، وارد سيستم ارتباطي مغز شده و فرآيند عادي ارسال، دريافت و پردازش اطلاعات از سوي سلول‌هاي عصبي را مختل مي‌كنند.ساختار شيميايي برخي از مواد مخدر ازجمله ماري‌جوانا و هروئين شبيه نورون‌هاي فرستنده طبيعي مغز است و در نتيجه نورون‌ها را تحريك مي‌كنند. شباهت ساختار شيميايي اين گونه مواد مخدر به نورون‌هاي فرستنده طبيعي سبب مي‌شود تا سلول‌هاي گيرنده مغز فريب بخورند و اجازه دهند تا مواد مخدر وارد سلول‌هاي عصبي شده و آنها را تحريك كنند. گرچه ساختار شيميايي اين گونه مواد مخدر شبيه ساختار مواد شيميايي مغز است، اما سلول‌هاي عصبي مغز را به طور طبيعي تحريك و فعال نمي‌كند و سبب مي‌شود پيام‌هاي غيرعادي در شبكه عصبي مغز جريان پيدا كند.برخي ديگر از مواد مخدر همچون آمفتامين و كوكائين باعث مي‌شوند سلول‌هاي عصبي مغز به مقدار بسيار زيادي نورون‌هاي فرستنده طبيعي ايجاد يا از گردش عادي اين مواد شيميايي در مغز جلوگيري كنند. ايجاد چنين اختلالي سبب مي‌شود يك پيام بسيار قوي در مغز ايجاد شود و بتواند كانال‌هاي ارتباطي مغز را مختل كند. تفاوت ميان طنين پيام طبيعي و پيامي كه بر اثر مصرف اين گونه مواد مخدر در مغز ايجاد مي‌شوند، شبيه تفاوت ميان سخناني است كه كسي در گوش شما زمزمه كند و صدايي كه با فرياد كشيدن در برابر ميكروفن ايجاد مي‌شود.بيشتر انواع مواد مخدر به طور مستقيم يا غيرمستقيم سيستم احساس لذت در مغز را با سرازير كردن مقادير زيادي از دوپامين به مدار، هدف قرار مي‌دهند. دوپامين يك فرستنده عصبي است كه در قسمت‌هايي از مغز كه حركات بدن انسان، احساسات، درك و شناخت، انگيزه و احساس لذت و سرخوشي را تنظيم مي‌كند، وجود دارد. تحريك‌شدن بيش از اندازه اين سيستم باعث مي‌شود فرد از رفتارهاي عادي خود احساس لذت كند و حالت‌هاي سرخوشي و نشئگي ناشي از آن، شخص را تشويق مي‌كند مصرف مواد مخدر را تكرار كند.مغز ما به گونه‌اي تنظيم شده است كه باعث مي‌شود فعاليت‌هايي را كه براي ادامه زندگي ضروري هستند با پيوند دادن آنها با فعاليت‌هايي كه از انجام آنها احساس رضايت خاطر يا سرخوشي مي‌كنيم تكرار كند. هر زمان كه اين مدار احساس رضايت و سرخوشي تحريك و فعال مي‌شود، مغز متوجه مي‌شود رويدادي مهم در حال رخ دادن است كه بايد آن را به خاطر بسپارد و به ما ياد مي‌دهد بدون توجه و فكر كردن به آن، اين عمل را بارها و بارها تكرار كنيم. از آنجا كه مواد مخدر نيز همين مدار را تحريك مي‌كنند، ما نيز مصرف مواد مخدر را همانند ديگر رفتارها تكرار مي‌كنيم.وقتي برخي از انواع مواد مخدر مصرف مي‌شوند بين دو تا ده برابر احساس رضايت‌خاطر و لذت طبيعي در مغز دوپامين آزاد مي‌شود. در برخي از مواقع آزاد شدن دوپامين در مغز تقريبا بلافاصله پس از آغاز مصرف مواد مخدر (كشيدن يا تزريق) صورت مي‌گيرد و تاثير آن به مراتب بيشتر از حالت سرخوشي طبيعي باقي مي‌ماند. احساس سرخوشي و رضايت خاطري كه مصرف مواد مخدر در مغز انسان ايجاد مي‌شود به حدي زياد است كه احساس رضايت خاطر ناشي از رفتارهاي طبيعي همچون خوردن و روابط جنسي در برابر آن بسيار ناچيز به شمار مي‌رود. تاثير احساس سرخوشي بسيار شديد ناشي از مصرف مواد مخدر باعث مي‌شود افراد به مصرف مواد مخدر ادامه دهند. به همين سبب است كه برخي از دانشمندان مي‌گويند مصرف مواد مخدر كاري است كه ما به خوبي آن را ياد مي‌گيريم.
تاريخ : جمعه 30 تير 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |