آزمايش درك از خود

 

با اين آزمايش ساده مي‌توانيد توانايي دريافت دروني خود، يعني توانايي درك گرسنگي، درد و دماي بدن را ارزيابي كنيد. براي اين آزمايش به يك ساعت و ماشين حساب نياز است. روي يك صندلي راحت بنشينيد و تعداد ضربان قلب خود را به مدت يك دقيقه حساب كنيد. دقت كنيد كه نمي‌توانيد در اين مرحله، نبض دست يا گردن خود را بگيريد. تعداد ضربان قلب به دست آمده را يادداشت كنيد. حالا دست خود را روي مچ دست يا گردن گذاشته، نبض خود را بگيريد. سپس ميانگين اين تعداد و تعداد به دست آمده در مرحله قبل را محاسبه كنيد. تعداد ميانگين ضربان قلب را از تعدادي كه حدس زديد كم كنيد. قدر مطلق تعداد به دست آمده را يادداشت كنيد (كاري با علامت منفي يا مثبت آن نداريم). عدد به دست آمده را بر تعداد ميانگين تقسيم كنيد و آن را از عدد يك كم كنيد. رابطه كلي اين محاسبه به شكل زير است:

 

 

اگر نتيجه به دست آمده 80/0 يا بالاتر باشد، توانايي دريافت دروني بالايي داريد.

اگر بين 60/0 تا 79/0 باشد، درك متعادلي از خود داريد.

اگر كمتر از 59/0 باشد، دريافت دروني پاييني داريد.

تاريخ : جمعه 30 تير 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |