ساخت فضاپیمای روسی برای ماموریتهای سرنشین دار به ماه

 

روسیه با هدف تاسیس نخستین پایگاه بر روی سطح ماه، ساخت فضاپیمایی را برای ماموریت های سرنشین دار به ماه آغاز کرده است .

 گنادی ریلکونوف - رئیس موسسه تحقیقات مرکزی ساخت ماشین روسیه گفت: "کار آغاز آزمایش های بدون سرنشین برای سال 2015 برنامه ریزی شده است. نخستین ماموریت سرنشین دار را نیز برای سال 2018 برنامه ریزی کرده ایم."این فضاپیماها احتمالا برای فرود بر ماه و پرواز از سطح تنها قمر زمین طراحی شده اند که مانند قایق های فضایی کار می کنند و همچنین خدماتی را برای دیگر وسایل نقلیه فضایی فراهم می آورند.به گفته ریلکونوف سازمان فدرال فضایی روسیه (روسکوسموس) قصد دارد تا یک سیستم حمل و نقل سرنشین دار جدید برای انجام پروازهای سرنشین دار به ماه بسازد.این مقام همچنین برنامه ماه را به سرنوشت فعالیت های روسیه در ایستگاه بین المللی فضایی ISS مرتبط کرد و گفت اینکه آیا روسیه به همکاری خود با ایستگاه بین المللی فضایی پس از 2020 ادامه می دهد  یا خیر بستگی به پیشرفت برنامه اکتشاف ماه روسیه دارد.وی با تاکید بر لزوم تعیین مسیر اصلی توسعه فضانوردی سرنشین دار روسیه اظهار داشت: پیش بینی می شود استراتژی  کنونی تمرکز بر روی پرواز های سرنشین دار به ماه از جمله ایجاد یک پایگاه بر روی سطح این قمر است.ویکتور خارتوف رییس شرکت علمی و تولیدی لاکوچین گفت: این کشور باید به شیوه شوروی سابق در سال 2015 به ماه بازگردد تا به همه و خودمان اثبات کنیم تمام آنچه که اتحاد جماهیر شوروری سابق می توانست انجام دهد را به خاطر داریم.روسکوسموس استراتژی فضایی روسیه تا سال 2030 را ارائه و ماموریت های ماه را گامی به سوی پروازهای سرنشین دار به مریخ قلمداد کرده است.

 

تاريخ : جمعه 30 تير 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |