اوج‌گيري نخستين كشتي هوايي رباتيك

 

3-34.jpeg

نخستين پرواز وسيله رباتيك چندهوشي و بادوام (LEMV)در نيوجرسي انجام شد. اوج‌گيري اين وسيله نقليه ساخت شركت نورتروپ گرومان، اولين پرواز يكي از كشتي‌هاي هوايي نظامي نسل آينده وزارت دفاع آمريكا لقب گرفته است.سامانه LEMV همچنين نخستين كشتي‌ هوايي قرن بيست و يكم است كه گشتزني در آسمان را تجربه كرد.از اين ميان فقط فناوري مزبور توانست كارايي خود را با صعود از زمين به اثبات برساند.

تاريخ : سه شنبه 24 مرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |