تصاوير جديد از ادامه سفر «كنجكاوي» به مريخ
getty03-53.jpg

اولين تصوير رنگي ثبت شده از مدار كه نشان‌دهنده كاوشگر كنجكاوي ناسا در سطح مريخ بوده، شامل جزئياتي از بستر سنگي لايه لايه در كف دهانه گيل است كه اين مريخ نورد در آن براي بررسي امكان وجود حيات ميكروبي فرود آمده است. اوپراتورهاي دوربين HiRISE روي مدارگرد اكتشافي مريخ ناسا به مشاهدات اوليه فرود كنجكاوي با چتر نجات و روز بعد آن يك منظر رنگي اضافه كرده‌اند.در اين نما، كنجكاوي به نظر درخشان‌تر و داراي سايه بوده كه در مركز طرح انفجاري حاصل از مرحله فرود اين كاوشگر قرار گرفته است.اين در حاليست كه كاوشگر كنجكاوي يك ارتقاي سيستم چهار روزه را بر روي رايانه‌هاي اصلي و نرم‌افزار پرواز براي حركت و استفاده از ابزار روي بازوي آن به پايان رسانده است. در طول آخرين بخش پرواز 36 هفته‌اي فضاپيماي آزمايشگاه علمي مريخ و فرود پيچيده آن براي انتقال كنجكاوي به سطح مريخ در هفته گذشته، رايانه‌هاي اين كاوشگر از نسخه‌اي از نرم‌افزار پرواز با قابليت‌هاي زيادي برخوردار بود كه ديگر مورد نياز نبودند. نسخه جديد به توسعه قابليت‌هايي پرداخته كه كنجكاوي براي كار بر روي سياره سرخ نياز دارد.پس از اين ارتقاي سيستم كه به كاشت مغزي رايانه موسوم شده بود، اكنون مهندسان در حال حركت به مرحله بعدي براي اجراي يك سري بررسي‌هاي كاركردي ابزار علمي و آماده‌سازيها براي يك حركت آزمايشي كوتاه هستند.اولين حركت كنجكاوي كه احتمالا در هفته آينده رخ خواهد داد، شامل بخشهاي حركت كوتاه به جلو و عقب و يك گردش است. اين مريخ‌نورد از يك موتور رانندگي جداگانه در هر كدام از شش چرخ خود برخوردار بوده و موتورهاي فرمان در چهار چرخهاي گوشه قرار گرفته‌اند. آماده‌سازي و آزمايش كنترلگرهاي موتور پيش از اولين حركت كاوشگر انجام خواهد شد.پس از اولين حركت آزمايشي، برنامه مدنظر از يك وقفه پيش از مرحله دوم آزمايشي برخوردار خواهد بود كه بر استفاده از بازوي روباتيك كاوشگر تمركز دارد. براي اين وقفه، تيم علمي 400 نفري از فرصتي براي انتخاب يك منطقه براي حركت كنجكاوي به سوي آن پيش از هفته‌هاي آزمايش بازو برخوردار خواهند شد.محققان در حال بررسي تصاوير بدست آمده از كاوشگر كنجكاوي براي شناسايي اهداف احتمالي و بررسي در نزديكي اين مريخ‌نورد و در دامنه قابل رويت كوهستان شارپ هستند.در طول ماموريت دو سال كاوشگر كنجكاوي، محققان از آن براي بررسي امكان وجود عناصر شيميايي حيات و ديگر شرايط محيطي مناسب جهت پشتيباني از حيات ميكروبي در مناطق انتخابي از مريخ استفاده خواهند كرد.كنجكاوي داراي 10 ابزار پيچيده علمي با حجم كلي 15 برابر بزرگتر از محموله‌هاي علمي روي ديگر مريخ‌نوردهاي ناسا موسوم به روح و فرصت است. براي مديريت اين ميزان محموله، كنجكاوي دو برابر بزرگتر و پنج برابر سنگين‌تر از اين دو كاوشگر بوده كه در دهانه گيل فرود آمده است.رصدهاي مداري نشان‌دهنده وجود خاك رس و مواد معدني سولفات در لايه‌هاي پاييني بوده كه نشان از يك گذشته مرطوب دارد.در ميان تصاوير منتشر شده از سياره سرخ، يك تصوير پانارومايي جديد از كنجكاوي وجود دارد كه به كاربر اجازه مي‌دهد به سادگي كار با برنامه گوگل ارث به گردش در سطح مريخ بپردازد.اين تصوير توسط اندرو بودروف، پانوگراف و سازنده وب ساخته شده كه از اين شيوه براي مناظر جهاني مانند مجسمه ابوالهول در مصر و ميدان قرمز مسكو استفاده كرده است.اين در حاليست كه كاوشگر كنجكاوي روز گذشته(سه‌شنبه) تصاوير جديدي را از مريخ به نمايش گذاشت كه نشان دهنده نقشه‌برداري اين خودرو از مسيرهاي ممكن حركتي به سوي كوه شارپ است.تيم كنجكاوي تاكنون چندين مسير احتمالي را از ميان تپه‌ها و برآمدگي‌هايي كه شبيه به صحراي موجاوه در جنوب آمريكا است، شناسايي كرده‌اند.طبق برآورد دانشمندان، يك سفر به سوي مريخ با طي مسيري به اندازه يك زمين فوتبال در هر روز حدود يك سال طول خواهد كشيد. علاوه بر آن اين كاوشگر در مسير حركت خود براي بررسي سنگ‌هاي جالب و نمونه‌برداري از خاك توقف خواهد داشت.

 

 

 

پرتره موزائيكي مريخ از روي كاوشگر كنجكاوي

 

 

 

تصوير جديد ناسا از دهانه گيل و محل فرود كنجكاوي

 

 

 

اولين تصوير مدارگرد اكتشافي مريخ از محل كنجكاوي و پيرامون آن در رنگ زنده غيرواقعي

 

 

 

 

تاريخ : چهار شنبه 25 مرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |