خلق پرتره‌های انسانی با عکس‌های هابل+ تصاویر

  وی این پرتره‌ها را از ترکیبی از تصاویر اعماق فضا و عکس‌هایی که منتشر شده‌اند، تهیه کرده است.

 

آلبیاک مهندس علوم رایانه است و نرم‌افزاری نوشته که این پرتره‌ها را از ستارگان و کهکشان‌های موجود در پلت شات‌های هابل خلق کرده است.به گفته این مبتکر خلاق، ایده‌های جدید محصول ترکیب‌ها و پردازش ایده‌های موجود هستند، درست همان‌طور که ماده جدید ترکیبی کیهانی از ماده موجود است و همه‌ چیز تا ابد متصل، بازیافت و بازفرمولبندی می‌شود.

 

خلق بیش از 11 هزار تصویر 60 روز زمان برده است.آلبیاک پلتی از حدود 50 ستاره و کهکشان را از هابل در تکنیکی موسوم به «کلاژ احیاکننده» ایجاد کرده است.نرم‌افزار مزبور سپس تصاویری از شخص را که کاملا از ستارگان ایجاد شده، بازخلق می‌کند.این هنرمند علمی معتقد است انسان‌ها ترکیبات جدیدی از تخیلات کیهانی هستند و تمامی گیتی بزرگ‌ترین گالری هنری احیاکننده حال حاضر است.

 

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل

 

 

 

پرتره‌های انسانی با استفاده از تصاویر هابل
 
 
تاريخ : دو شنبه 28 مرداد 1392برچسب:, | | نویسنده : مقدم |