برترین تصاویر میکروسکوپی 2014 معرفی شدند
1418816802133_232.JPG

برندگان رقابت عکاسی دیجیتال Olympus BioScapes سال 2014 معرفی شدند.

 رقابت عکاسی دیجیتال Olympus BioScapes برای یازدهمین سال متوالی برگزار شد و برندگان سال 2014 از مجموع 2500 تصویر و فیلم ویدئویی میکروسکوپی ارسالی از سراسر جهان انتخاب و معرفی شدند.

 

جایزه نخست این رقابت به فیلم ویدئویی میکروسکوپی از مراحل تکامل مگس میوه از مرحله جنینی تا یک لارو اهدا شد؛ این فیلم توسط محققان موسسه پزشکی هاروارد هیگز (HHMI) آمریکا تهیه شده است.

 

تصویر میکروسکوپی تهیه شده از مخچه موش صحرایی که توسط محققان مرکز ملی تحقیق میکروسکوپی و تصویربرداری دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو؛ زائده‌های بدن نوعی صدف دریایی برای شکار پلانکتون تهیه شده توسط محققان موسسه پزشکی هاوارد هیگز (HHMI) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

 

تصویر تهیه شده از قشر مخ مغز موش صحرایی با هسته سلولی، استروسیت (به رنگ زرد) و عروق خونی (به رنگ قرمز) که توسط محققان مجارستانی تهیه شده است، در رتبه بعدی قرار گرفت.

 

تصویر میکروسکوپی لارو کرم پرتار تهیه شده توسط بیمارستان عمومی ساوت‌هامپتون؛ تصویر میکروسکوپی گل آفتابگردان با درخشش فلورسنت و بزرگنمایی دو برابری تهیه شده توسط محققان سوئدی؛ تصویر میکروسکوپی پوزه یک بید خون‌آشام با بزرگنمایی 10 برابری تهیه شده توسط محققان روس؛ تصویر میکروسکوپی با بزرگنمایی 200 برابری از حشره Acanalonia conica و فیلم ویدئویی میکروسکوپی از فعالیت‌ عصبی مغز گورخر ماهی تهیه شده توسط محققان موسسه پزشکی هاوارد هیگز (HHMI) رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

 

 

 

 

 

جایزه نخست، مراحل تکامل مگس میوه

 

 

 

تصویر مخچه مغز موش صحرایی

 

 

 

زائده‌های بدن نوعی صدف دریایی

 

 

 

گل آفتابگردان با درخشش نور فلورسنت و بزرگنمایی دو برابری

 

 

 

پوزه یک بید خون‌آشام

 

 

 

بزرگنمایی 200 برابری از حشره Acanalonia conica

 

 

 

تصویر ویدئویی از فعالیت عصبی مغز گورخر ماهی

 

 

 

قشر مخ مغز موش صحرایی با هسته سلولی و عروق خونی

 

 

 

لارو کرم پرتار

 

 

 

 

 

تاريخ : جمعه 28 آذر 1393برچسب:, | | نویسنده : مقدم |