تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

 

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

 نامه ای از حضرت رسول به مقوقس پادشاه مصر.

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

پرچم منسوب به پیامبر

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

عمامه پیامبر

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

عکس محل مقدسی که مکان قرار گرفتن وسایل متبرکه ی حضرت رسول ص )در موزه مصر است

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

ضریحی بر مکان پیراهن مقدس پیامبر اکرم
 

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

صندوق شریفی که لباس حضرت محمد در آن نگهداری میشود

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

پیراهن شریف و مقدس منسوب به حضرت پیامبر

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

ظرف های گرانبها و مقدسی که محل قرار گرفتن موی پیامبر است

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

ظرفی که یکی از دندانهای مبارک حضرت که در جنگ احد شکسته شده نگهداری میشود

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

نعلین مقدس آنحضرت

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

عمامه ی حضرت رسول وعبا وعصای آنحضرت

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

کفش مقدس باقیمانده بر صخره ای در سرزمین بیت المقدس که اعتقاد دارند در شب معراج بر پای آنحضرت بوده

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

 

وسایلی که حضرت با آن وضو میگرفتند

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

سنگی که متعقدند ان حضرت برآن تیمم میکرده است

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

خاتم انگشتری آنحضرت که بر آن نام حضرت بخط کوفی قدیم نقش بسته است

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

نامه منسوب به آنحضرت که به پادشاه روم فرستاده شده است ممهور به مهر حضرت

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

نامه آنحضرت به مقوقس پادشاه أقباط

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

نامه ی حضرت محمد به منذر بن ساوی حاكم منطقه ی الأحسا

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

نامه ی رسول الله به حارث بن أبو شامیر الغسانی

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

شمشیرمقدس منسوب به رسول الله صلى الله علیه وسلم

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

سیف رسول الله طوله 100 سانتی متر که وزن خود شمشیر و قابش 930 گرم است

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

قسمتی از در کعبه در زمان آنحضرت

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

اولین پوشش قبر رسول الله که در موزه استامبول است این پوشش متعلق به زمان سلطان احمد اول است

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

یکی از پوشش های قدیمی قبر آنحضرت منقوش به نام مقدس آنحضرت و آیات قرآن

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

صفحه ای مقدس که بر قبر آنحضرت گذاشته میشده

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

صفحه ای دیگر که بروی قبر آنحضرت گذاشته میشده

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

ظرف مقدسی که تربت اصلی و مقدس حضرت در آن نگهداری میشود

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

ظرفی که حاوی تربت شریف نبوی است

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

ظرف گلابی که با آن قبر مطهر را شستشو میدادند

(( متعلقات حضرت فاطمة الزهراء ))

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

عبای مقدس السیدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

قمیص حضرت زهرا سلام الله علیها

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

لباس های که منسوب به شب زفاف حضرت زهرامیباشد

(( متعلقات امام حسین (ع) ))

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

پیراهن عربی منسوب به حضرت سیدالشهدا

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

پیراهنی کهنه منسوب به حضرت ابا عبدالله الحسین

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

آیاتی از سوره مسد در قصر طوپ قپو، استامبول متعلق به زمان پیامبر

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

آیات سوره قدر بروی جلد چرمی منسوب به زمان پیامبر در همان موزه

تصاویر وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف دنیا

آیات سوره تکاثر مانند بال

تاريخ : یک شنبه 30 آذر 1393برچسب:, | | نویسنده : مقدم |